Activity

สมัครด่วน!! กิจกรรมลดน้ำหนักรับเงินรางวัลสูงสุด 20,000 บาท

แคมเปญ “ผอมปั๊บรับเงิน Season 4” ด้วยผลิตภัณฑ์ BBW GN Plus (บีบีดับบลิวจีเอ็นพลัส)


#ระยะเวลากิจกรรม

 1. สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563
 2. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลช่องทาง Facebook : Barbieswink - เพจหลักบริษัท

.

#เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นเพศชาย - หญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่น้อยกว่า 23.0 โดยเช็คได้ที่ https://bit.ly/3m6Lmp9 และต้องมีน้ำหนักตามที่กำหนดดังนี้
  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผอมปั๊บรับเงิน 5,000 บาทต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม
  2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผอมปั๊บรับเงิน 10,000 บาทต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 80 กิโลกรัม
  3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผอมปั๊บรับเงิน 20,000 บาทไม่จำกัดน้ำหนัก
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องลดน้ำหนักดังต่อไปนี้
  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผอมปั๊บรับเงิน 5,000 บาทต้องลดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 5 กิโลกรัม
  2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผอมปั๊บรับเงิน 10,000 บาทต้องลดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 10 กิโลกรัม
  3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผอมปั๊บรับเงิน 20,000 บาทต้องลดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัม
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องซื้อผลิตภัณฑ์ BBW GN Plus ดังต่อไปนี้
  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผอมปั๊บรับเงิน 5,000 บาท Season 4 ต้องซื้อผลิตภัณฑ์ BBW GN Plus แบบกล่อง 10 แคปซูลจำนวนขั้นต่ำ 1 คอร์ส (3 กล่องขึ้นไป)
  2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผอมปั๊บรับเงิน 10,000 บาท Season 4 ต้องซื้อผลิตภัณฑ์ BBW GN Plus แบบกล่อง 10 แคปซูลจำนวนขั้นต่ำ 2 คอร์ส (6 กล่องขึ้นไป)
  3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผอมปั๊บรับเงิน 20,000 บาท Season 4 ต้องซื้อผลิตภัณฑ์ BBW GN Plus แบบกล่อง 10 แคปซูลจำนวนขั้นต่ำ 3 คอร์ส (9 กล่องขึ้นไป)
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระยะในการทานผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้
  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผอมปั๊บรับเงิน 5,000 บาทมีระยะเวลาการทานผลิตภัณฑ์ BBW GN Plus 1 เดือนหลังจากที่เริ่มสมัคร
  2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผอมปั๊บรับเงิน 10,000 บาทมีระยะเวลาการทานผลิตภัณฑ์ BBW GN Plus 1 เดือนหลังจากที่เริ่มสมัคร
  3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผอมปั๊บรับเงิน 20,000 บาทมีระยะเวลาการทานผลิตภัณฑ์ BBW GN Plus 2 เดือนหลังจากที่เริ่มสมัคร

.

#กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ส่งข้อมูลมาทาง Line ID : @bbwoffice ดังต่อไปนี้
  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ซื้อผลิตภัณฑ์ BBW GN Plus แบบกล่อง 10 แคปซูลจำนวน 1 คอร์ส (3 กล่อง) ให้พิมพ์คำว่า “ขอสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผอมปั๊บรับเงิน 5,000 บาท Season 4”
  2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ซื้อผลิตภัณฑ์ BBW GN Plus แบบกล่อง 10 แคปซูลจำนวน 2 คอร์ส (6 กล่อง) ให้พิมพ์คำว่า “ขอสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผอมปั๊บรับเงิน 10,000 บาท Season 4”
  3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ซื้อผลิตภัณฑ์ BBW GN Plus แบบกล่อง 10 แคปซูลจำนวน 3 คอร์ส (9 กล่อง) ให้พิมพ์คำว่า “ขอสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผอมปั๊บรับเงิน 20,000 บาท Season 4”
  4. รูปถ่ายตัวเองคู่กับผลิตภัณฑ์ BBW GN Plus
   1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นผู้หญิงต้องสวมเสื้อผ้า 2 แบบดังนี้
    1. สวมเสื้อกล้ามเห็นเอวกางเกงรัดรูปเท่านั้น
    2. สวมเสื้อแขนสั้นกางเกงรัดรูปเท่านั้น
   2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นผู้ชายต้องสวมเสื้อผ้า 2 แบบดังนี้
    1. ต้องถอดเสื้อกางเกงขาสั้นไม่มีกระเป๋าเท่านั้น
    2. ต้องสวมเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นไม่มีกระเป๋าเท่านั้น
   3. พื้นหลังต้องเป็นฉากสีขาวหรือกำแพงสีอ่อนไม่มีสิ่งของวางด้านหลังหรือกีดขวาง
   4. ถ่ายรูปณวันปัจจุบันเต็มตัวหน้าตรงหันข้างซ้ายหันข้างขวาด้านหลังเพื่อเห็นรูปร่างชัดเจนตั้งแต่หัวจรดเท้า (ห้ามใช้ App แต่งรูป)
  5. คลิปวีดีโอตัวเองคู่กับผลิตภัณฑ์ BBW GN Plus ขณะชั่งน้ำหนักที่สามารถเห็นตัวเลขของน้ำหนักผู้สมัครได้อย่างชัดเจน
   1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นผู้หญิงต้องสวมเสื้อผ้า 2 แบบดังนี้
    1. สวมเสื้อกล้ามเห็นเอวกางเกงรัดรูปเท่านั้น
    2. สวมเสื้อแขนสั้นกางเกงรัดรูปเท่านั้น
   2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นผู้ชายต้องสวมเสื้อผ้า 2 แบบดังนี้
    1. ต้องสวมเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นไม่มีกระเป๋าเท่านั้น
    2. ต้องถอดเสื้อกางเกงขาสั้นไม่มีกระเป๋าเท่านั้น
   3. พื้นหลังต้องเป็นฉากสีขาวหรือกำแพงสีอ่อนไม่มีสิ่งของวางด้านหลังหรือกีดขวาง
   4. ถ่ายวิดีโอโดยให้ผู้อื่นเป็นผู้ถ่ายให้เท่านั้น
   5. ต้องเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอลเท่านั้น
   6. ถ่ายวิดีโอเต็มตัวหน้าตรงโดยถือผลิตภัณฑ์ BBW GN Plus แล้วพูดว่า ”ขอสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผอมปั๊บรับ 5,000 บาท Season 4 หรือ ขอสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผอมปั๊บรับ 10,000 บาท Season 4 หรือ ขอสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผอมปั๊บรับ 20,000 บาท Season 4” แนะนำตัวเองชื่อ-นามสกุล วันที่เข้าร่วมกิจกรรม แล้วค่อยๆหมุนไปรอบๆตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างช้าๆจนครบรอบ แล้ววางผลิตภัณฑ์ BBW GN Plus ลงด้านหน้าเครื่องชั่งน้ำหนัก หลังจากนั้นขึ้นชั่งน้ำหนักรอจนตัวเลขนิ่งแล้วพูดตัวเลขน้ำหนัก และให้ผู้ถ่ายคลิปเดินไปถ่ายตัวเลขของน้ำหนักผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วเดินถอยออกมาให้เห็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมเต็มตัว
  6. ข้อมูลส่วนตัวดังต่อไปนี้
   1. ชื่อ - นามสกุล
   2. ชื่อเล่น
   3. ส่วนสูง
   4. น้ำหนัก
   5. ค่าดัชนีมวลกาย BMI
   6. อายุ
   7. จังหวัด
  7. รูปหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาถูกต้องเซ็นคาดบัตรว่า “ใช้ในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผอมปั๊บรับ 5,000 บาท Season 4 หรือใช้ในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผอมปั๊บรับ 10,000 บาท Season 4 หรือใช้ในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผอมปั๊บรับ 20,000 บาท Season 4” กรณีเป็นรูปถ่ายมือถือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงให้ใช้ App พิมพ์ข้อความตามข้างต้นคาดแนวทะแยงด้วย
  8. หลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
  9. รหัสตัวแทนจำหน่ายพร้อมรูปบัตรตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสั่งซื้อ
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีโรคประจำตัวดังต่อไปนี้ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ได้แก่โรคหัวใจทุกชนิด, โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูงเกินกว่า 160/100, ไทรอยด์เป็นพิษ, โรคลมชัก, โรคไต, อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ / คาดว่าจะตั้งครรภ์ / ผ่าคลอดยังไม่ถึง 6 เดือน, โรคมะเร็งทุกชนิดไม่มีประวัติเป็นโรคมะเร็ง / เนื้องอกอย่างน้อย 5 ปี, มีประวัติแพ้อาหารเนื่องจากทางผู้จัดกิจกรรมคำนึงถึงความปลอดภัยและห่วงใยในสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านเป็นสำคัญ
 3. ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมห้ามเข้ารับบริการลดน้ำหนักที่สถาบันแห่งใดทั้งสิ้นและจะต้องไม่ศัลยกรรมใดๆอันเป็นการส่งผลต่อการลดความอ้วนหรือการกระทำใดๆที่จงใจลดน้ำหนักโดยผิดวิธีเช่นทานยาลดน้ำหนักดูดไขมันโบท็อกซ์ฉีดสลายไขมันห้ามใช้ยาถ่ายหรือห้ามทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้ออื่นๆเป็นต้นระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมหากทางทีมงานตรวจสอบพบถือว่าการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นโมฆะปรับแพ้และสละสิทธิ์ทันที
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องไม่เคยร่วมกิจกรรมลดน้ำหนักกับผลิตภัณฑ์สถาบันลดน้ำหนักหรือสถาบันเสริมความงามใดมาก่อนทั้งสิ้นรวมถึงผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Barbieswink หากทางทีมงานตรวจสอบพบถือว่าการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นโมฆะปรับแพ้และสละสิทธิ์ทันที
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้ทางเราบันทึกภาพและใช้รูปถ่ายและวีดีโอของท่านในการนําเสนอต่อสื่อสาธารณะโดยถือว่าภาพดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดกิจกรรมการชั่งน้ำหนักและวัดสัดส่วนตั้งแต่ก่อนการแข่งขันและสิ้นสุดการแข่งขันมีการบันทึกรูปถ่ายและวีดีโอไว้เผยแพร่เพื่อความโปร่งใสในการแข่งขัน
 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องปฎิบัติตามกติกาและเงื่อนไขโดยเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำทางทีมงานและบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากเกิดอันตรายใดๆขึ้น

.

#เกณฑ์การตัดสิน

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเริ่มทาน BBW GN Plus ได้หลังจากคณะกรรมการตอบรับการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของท่านจะนับระยะเวลาทานดังนี้
  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผอมโลปั๊บรับเงิน 5,000 บาท และ 10,000 บาท Season 4 จะนับระยะเวลาทานสิ้นสุดภายในระยะเวลา 1 เดือน
  2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผอมโลปั๊บรับเงิน 20,000 บาท Season 4 จะนับระยะเวลาทานสิ้นสุดภายในระยะเวลา 2 เดือน
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องส่งรายงานผลจริงดังนี้
  1. รูปถ่ายอัพเดทตัวเองคู่กับผลิตภัณฑ์ BBW GN Plus
   1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นผู้หญิงต้องสวมเสื้อผ้า 2 แบบดังนี้
    1. สวมเสื้อกล้ามเห็นเอวกางเกงรัดรูปเท่านั้น
    2. สวมเสื้อแขนสั้นกางเกงรัดรูปเท่านั้น
   2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นผู้ชายต้องสวมเสื้อผ้า 2 แบบดังนี้
    1. ต้องสวมเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นไม่มีกระเป๋าเท่านั้น
    2. ต้องถอดเสื้อกางเกงขาสั้นไม่มีกระเป๋าเท่านั้น
   3. พื้นหลังต้องเป็นฉากสีขาวหรือกำแพงสีอ่อนไม่มีสิ่งของวางด้านหลังหรือกีดขวาง
   4. ถ่ายรูปณวันปัจจุบันเต็มตัวหน้าตรงหันข้างซ้ายหันข้างขวาด้านหลังเพื่อเห็นรูปร่างชัดเจนตั้งแต่หัวจรดเท้า (ห้ามใช้ App แต่งรูป)
  2. ถ่ายวิดีโออัพเดทตัวเองคู่กับผลิตภัณฑ์ BBW GN Plus ขณะชั่งน้ำหนักที่สามารถเห็นตัวเลขของน้ำหนักผู้สมัครได้อย่างชัดเจน
   1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นผู้หญิงต้องสวมเสื้อผ้า 2 แบบดังนี้
    1. สวมเสื้อกล้ามเห็นเอวกางเกงรัดรูปเท่านั้น
    2. สวมเสื้อแขนสั้นกางเกงรัดรูปเท่านั้น
   2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นผู้ชายต้องสวมเสื้อผ้า 2 แบบดังนี้
    1. ต้องสวมเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นไม่มีกระเป๋าเท่านั้น
    2. ต้องถอดเสื้อกางเกงขาสั้นไม่มีกระเป๋าเท่านั้น
   3. พื้นหลังต้องเป็นฉากสีขาวหรือกำแพงสีอ่อนไม่มีสิ่งของวางด้านหลังหรือกีดขวาง
   4. ถ่ายวิดีโอโดยให้ผู้อื่นเป็นผู้ถ่ายให้เท่านั้น
   5. ต้องเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอลเท่านั้น
   6. ถ่ายวิดีโอเต็มตัวหน้าตรงโดยถือผลิตภัณฑ์ BBW GN Plus แล้วพูดว่า ”กิจกรรมผอมปั๊บรับ 5,000 บาท Season 4 ครั้งที่ 2-5 หรือกิจกรรมผอมปั๊บรับ 10,000 บาท Season 4 ครั้งที่ 2-5 หรือกิจกรรมผอมปั๊บรับ 20,000 บาท Season 4 ครั้งที่ 2-9” แนะนำตัวเองชื่อ-นามสกุล วันที่ถ่ายคลิปแล้วค่อยๆหมุนไปรอบๆตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างช้าๆจนครบรอบ แล้ววางผลิตภัณฑ์ BBW GN Plus ลงด้านหน้าเครื่องชั่งน้ำหนัก หลังจากนั้นขึ้นชั่งน้ำหนักรอจนตัวเลขนิ่งแล้วพูดตัวเลขน้ำหนัก และให้ผู้ถ่ายคลิปเดินไปถ่ายตัวเลขของน้ำหนักผู้เข้าร่วมกิจกรรม แล้วเดินถอยออกมาให้เห็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมเต็มตัว
  3. กำหนดส่งทุกสัปดาห์ดังต่อไปนี้ (ส่งมาทาง Line ID : @bbwoffice ) **ทางคณะกรรมการจะไม่มีการทวงถามใดๆทั้งสิ้นขาดส่งเพียง 1 ครั้งหรือส่งไม่ตรงกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ทันที **
   1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผอมปั๊บรับ 5,000 บาท และ 10,000 บาท กำหนดส่งดังนี้
    1. ครั้งที่ 1 ก่อนเริ่มกิจกรรม *หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเริ่มต้นกิจกรรมนับจากวันที่สมัครการสมัครจะถือว่าเป็นครั้งที่ 1
    2. ครั้งที่ 2,3 นับจากวันที่ส่งครั้งก่อนถัดไป 8 วัน
    3. ครั้งที่ 4,5 นับจากวันที่ส่งครั้งก่อนถัดไป 7 วัน
    4. ยกตัวอย่างเช่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ต้องการเริ่มวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
     1. ครั้งที่ 1 ส่งรายงานผลก่อนเริ่มกิจกรรมไม่เกินวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
     2. ครั้งที่ 2 ส่งรายงานผลวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
     3. ครั้งที่ 3 ส่งรายงานผลวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
     4. ครั้งที่ 4 ส่งรายงานผลวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
     5. ครั้งที่ 5 ส่งรายงานผลวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เป็นต้น
   2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผอมปั๊บรับ 20,000 บาท กำหนดส่งดังนี้
    1. ครั้งที่ 1 ก่อนเริ่มกิจกรรม *หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเริ่มต้นกิจกรรมนับจากวันที่สมัครการสมัครจะถือว่าเป็นครั้งที่ 1
    2. ครั้งที่ 2-5 นับจากวันที่ส่งครั้งก่อนถัดไป 8 วัน
    3. ครั้งที่ 6-9 นับจากวันที่ส่งครั้งก่อนถัดไป 7 วัน
    4. ยกตัวอย่างเช่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ต้องการเริ่มวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
     1. ครั้งที่ 1 ส่งรายงานผลก่อนเริ่มกิจกรรมไม่เกินวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
     2. ครั้งที่ 2 ส่งรายงานผลวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
     3. ครั้งที่ 3 ส่งรายงานผลวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
     4. ครั้งที่ 4 ส่งรายงานผลวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
     5. ครั้งที่ 5 ส่งรายงานผลวันที่ 5 ธันวาคม 2563
     6. ครั้งที่ 6 ส่งรายงานผลวันที่ 12 ธันวาคม 2563
     7. ครั้งที่ 7 ส่งรายงานผลวันที่ 19 ธันวาคม 2563
     8. ครั้งที่ 8 ส่งรายงานผลวันที่ 26 ธันวาคม 2563
     9. ครั้งที่ 9 ส่งรายงานผลวันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้น
 3. การตัดสินโดยการชั่งน้ำหนักตัวโดยลดน้ำหนักครบ 5 กิโลกรัม, 10 กิโลกรัมและ 20 กิโลกรัมจากผลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งมาทุกสัปดาห์
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ลดน้ำหนักตัวครบ 5 กิโลกรัม, 10 กิโลกรัมและ 20 กิโลกรัมจะต้องมาวัดสัดส่วนจริงต่อหน้าคณะกรรมการหลังจากผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการณสำนักงานใหญ่ BBW Plus เพชรเกษม 79 กรุงเทพมหานครไม่เกิน 3 วันในเวลา 13.00 น. (ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์) ต้องนำเครื่องชั่งเดิมของตัวเองมาตามรูปภาพและวิดีโอที่ปรากฏหากผู้เข้าแข่งขันใช้เครื่องชั่งสาธารณะจะให้สิทธิยกเว้นไม่ต้องนำมาถือเป็นกรณีพิเศษ
 5. หลังจากได้รับเงินรางวัลผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องไม่ไปร่วมกิจกรรมลดน้ำหนักของสถาบันเสริมความงามหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกลุ่มลดน้ำหนักยี่ห้ออื่นภายในระยะเวลา 6 เดือนหากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดและทางบริษัทขอเรียกปรับเงินคืนตามความเหมาะสม
 6. เครื่องชั่งน้ำหนัก 1 เครื่องสามารถใช้สิทธิ์ในการรับรางวัลได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 7. ตัวแทนจำหน่าย 1 ท่านสามารถมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรางวัลได้เพียง 3 ท่านเท่านั้น
 8. หากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีนามสกุลเดียวกันรวมถึงญาติพี่น้องในตระกูลเดียวกันหรือคู่รักรับรางวัลก่อนหน้าแล้วจะไม่สามารถรับรางวัลซ้ำได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเก็บหลักฐานรูปถ่ายและวิดีโอทั้งหมดของการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเองหากคณะกรรมการเรียกตรวจสอบหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดอีกครั้งจะต้องนำมาแสดงให้เห็นต่อคณะกรรมการโดยไม่มีข้อโต้เถียงหรือข้อขัดค้านใดๆและถ้าตรวจสอบหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้งแล้วไม่พบหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจะถือว่าการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นโมฆะปรับแพ้และสละสิทธิ์ทันที
 10. ผลการตัดสินและการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

.

#รางวัลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ลดน้ำหนักได้ตรงตามเกณฑ์ตัดสินครบจะได้รับเงินสดมูลค่า 5,000 บาท, 10,000 บาท และ 20,000 บาท ตามกิจกรรมที่ได้สมัคร

.

#ราคา BBW GN Plus

แบบกล่องขนาด 10 แคปซูล 3 กล่องราคา 850 บาท, 6 กล่องราคา 1,500 บาท และ 9 กล่องราคา 2,250 บาท หรือราคาโปรโมชั่นปลีกตามที่บริษัทกำหนด

.

#สามารถสอบถามและหาซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่เพจบริษัทและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

.

#ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แนะนำ